2021 Yılı SGK İdari Para Cezası Tutarları Ne Kadar?

SGK idari para cezası 2021
SGK idari para cezası 2021

SGK idari para cezası tutarı için belirlenen üst sınır, 5,886₺ olarak belirlenmiştir. Genel sağlık sigortası kapsamında yer alan kişilerin bakmakla yükümlü oldukları kişilere ait giriş yapılmaması durumunda ise, üst sınırın asgari ödeme tutarının yarısı miktarında ceza uygulanır.

SGK idari para cezası 2021, SGK tarafından verilecek idari para cezalarıyla alakalı yayımlanan yasanın 120. maddesi içerisinde belirlenmiştir. 5510 sayılı yasanın içerisinde 120. madde, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda ön görülmüştür. Sigortalı işe giriş bildirgesiyle ilgili olarak da ilgili kanun içerisinde diğer ceza uygulamaları da yer alır.

Sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmemesi durumunda, işyerinde bulunan her bir sigortalı kişi için, o yılki asgari ücretin iki katı kadar olacak şekilde ceza uygulaması yapılmaktadır. Uygulanacak cezayla ilgili olarak işyeri esas alınır ve sigorta giriş bildirgesi verilmezse, bir sene içerisinde her bir sigortalı kişi için asgari ücretin 5 katı kadar idari para cezası uygulanır.

SGK İşyeri Bildirgesiyle Alakalı Cezalar

Sgk idari para cezası 2021 ile ilgili uygulanan ceza türlerinden biri de, işyeri bildirgesiyle alakalı cezalardır. SGK işyeri bildirgesiyle alakalı cezaların başında, bilanço esasına göre defter tutmak zorunda olan ve kamu idareleri için asgari ücretin yarısı için uygulanma işlemi gelmektedir.

Bu ceza uygulaması, işyerinin işyeri bildirgesiyle alakalı olarak vermesi gereken bildirinin belirtilen yasal süre içerisinde yapılmaması halinde yapılır. Kurumca belirlenmiş olan, usul ve şekle göre uygun olacak şekilde bildirge verilmemesi halinde de, aynı ceza uygulaması yapılır.

Kurumlar, elektronik veya benzeri ortamlar üzerinden göndermekle yükümlü oldukları belgeleri, anılan ortam üzerinden ilgili birimlere göndermedikleri zamanda, para cezası uygulamasına tabi tutulurlar.

Bilanço esasına göre defter tutma zorunluluğu olmayan kişiler, bir aylık asgari ücret tutarınca para cezası uygulamasına tabi tutulurlar. Diğer defter tutma zorunluluğu olan kişiler ise, asgari ücret tutarının iki katı kadar olacak şekilde idari para cezası uygulamasına tabi tutulurlar. SGK idari ceza 2021 uygulamasından doğan tutarlar, en az 2,943₺, en fazla ise 8,829₺ olabilir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*